‘Remember Now’ collaboration
  • publication: 27 October 2020

Stenden Hotel Management School, University of Groningen and Harvard make the invisible visible in ‘Remember Now’ collaboration

Leeuwarden, 27 October 2020 – The Stenden Hotel Management School at NHL Stenden and University of Groningen/Campus Fryslan have been called in by Harvard School of Public Health to work on a project aiming to uncover the new aspects of living in times of COVID-19. The project, Remember Now, aims to explore ways of making the invisible aspects of the COVID-19 pandemic more visible.

The Remember Now project is the first research project of the ‘Designing Life After COVID-19’ initiative led by the Design Laboratory, Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH). Based on the premise that pandemics threaten our individual and collective well-being, the research uses the current unusual situation of much of the world’s population being under quarantine to observe how people live, work, learn, and play while coping with the conditions created by the virus.

The project is of such magnitude that HSPH reached out to their partners worldwide. One of their partners, Dr Francesca Zampollo, brought in Dr Elena Cavagnaro from the Stenden Hotel Management School, who in turn involved Dr Sepideh Yousefzadeh from the University of Groningen/Campus Fryslân. Dr Yousefzadeh is supervising the students carrying out the research.

Design research

Campus Fryslân second year bachelor students of Global Responsibility & Leadership will participate in the project as researchers. Their task is to reach out to at least ten respondents with diverse backgrounds. Students will approach respondents with diverse backgrounds and ask them to take photos illustrating elements and activities related to their daily lives under COVID-19. They will then interview the respondents to find out why and how they took the photos they did and why the images are significant to them. In a second phase of the project, students will present their findings in different forms.

“By not using predetermined questions but letting participants reflect on their lives during COVID-19 on the basis of photos, we hope to uncover questions that are more relevant to the participants than the ones we as researchers could have devised.” explains Elena Cavagnaro. “Moreover, in analysing the data we hope to develop insights and criteria for improving the well-being of people, organizations, and the natural environment in all phases of a pandemic.”

Sepideh Yousefzadeh adds: “Campus Fryslân is always up for innovative ideas and encourages creative approaches to learning and research. We were glad to accommodate this project under the Sustainable Health teaching and unfold narratives about life under the pandemic in the Netherlands. What makes our contribution to this storytelling important is our abilities to unpack the different diversities we live with. We cannot do justice in our storytelling if we do not voice the untold stories, unheard voices and those narratives that have not made it to everyday news. With this ambition, the opportunity to collaborate with the project “Remember Now” seemed like the light” and we were happy to accommodate it.

The data gathered in Friesland will be shared with Harvard University, but will remain the property of UG/CF and NHL Stenden. This means further research can be carried out using the data and Sepideh Yousefzadeh and Elena Cavagnaro plan to use it to examine two diverse aspects: the impact of intersectionality on Covid-19 responses; and the impact of COVID-19 on food and hospitality related choices.

Elena Cavagnaro: ““This is a unique collaboration in many aspects. Two Northern knowledge institutions, both from Leeuwarden, are involved in an international collaboration in education and research, together with Harvard University from Boston. This research makes the invisible visible by connecting photography to research.”

Stenden Hotel Management School, Rijksuniversiteit Groningen en Harvard maken het onzichtbare zichtbaar in 'Remember Now' samenwerking

 

Leeuwarden, 27 oktober 2020 - Stenden Hotel Management School van NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslan zijn door Harvard School of Public Health ingeschakeld om mee te werken aan een project dat de nieuwe aspecten van het leven in de tijd van COVID-19 moet blootleggen. Met het Remember Now project worden manieren onderzocht die de onzichtbare aspecten van de COVID-19 pandemie zichtbaar kunnen maken.

Het Remember Now project is het eerste onderzoek van het 'Designing Life After COVID-19' initiatief onder leiding van het Design Laboratory, Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH). Gebaseerd op de veronderstelling dat pandemieën ons individuele en collectieve welzijn bedreigen, gebruikt het onderzoek de huidige ongewone situatie, waarbij een groot deel van de wereldbevolking onder quarantaine staat, om te observeren hoe mensen leven, werken, leren en spelen terwijl ze omgaan met de omstandigheden die door het virus worden gecreëerd.

Het project is van zo'n grote omvang dat HSPH zich heeft gewend tot zijn wereldwijde partners. Een van hun partners, Dr. Francesca Zampollo, haalde Dr. Elena Cavagnaro van de Stenden Hotel Management School binnen, die op haar beurt Dr. Sepideh Yousefzadeh van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân erbij betrok. Dr. Yousefzadeh begeleidt de studenten die het onderzoek uitvoeren.

Campus Fryslân tweedejaars bachelor studenten zijn de onderzoekers in dit project. Hun opdracht is om ten minste tien respondenten met verschillende achtergronden te benaderen en hen te vragen foto's te maken die elementen en activiteiten uit hun dagelijks leven illustreren ten tijde van COVID-19. Vervolgens interviewen ze de respondenten om erachter te komen hoe en waarom ze de foto's hebben gemaakt. In de tweede fase van het project presenteren de studenten hun bevindingen op verschillende manieren.

"Door geen gebruik te maken van vooraf bepaalde vragen, maar de deelnemers aan de hand van foto's te laten reflecteren op hun leven tijdens COVID-19, hopen we vragen aan het licht te brengen die relevanter zijn voor de deelnemers dan de vragen die wij als onderzoekers hadden kunnen bedenken", legt Cavagnaro uit. "Bovendien hopen we bij de analyse van de gegevens inzichten en criteria te ontwikkelen voor het verbeteren van het welzijn van mensen, organisaties en de natuurlijke omgeving in alle fasen van een pandemie.”

Yousefzadeh voegt eraan toe: "Campus Fryslân werkt graag mee aan innovatieve ideeën en moedigt creatieve benaderingen van leren en onderzoek aan. Wat onze bijdrage belangrijk maakt, is ons vermogen om de diversiteit van het leven in kaart te brengen. De niet-vertelde verhalen, de ongehoorde stemmen en de verhalen die niet dagelijks in het nieuws komen, verdienen een podium. Met dit in ogenschouw hebben wij de kans gegrepen om samen te werken aan het project Remember Now.”

De in Friesland verzamelde gegevens worden gedeeld met Harvard Universiteit, maar blijven eigendom van Stenden HMS en RUG/CF. Dit betekent dat verder onderzoek kan worden uitgevoerd met gebruik van de data, zoals de impact van intersectionaliteit op de Covid-19 reacties; en de impact van COVID-19 op voedsel- en horeca gerelateerde keuzes.

Cavagnaro: “Dit is een unieke internationale samenwerking voor het noorden. Stenden HMS en RUG werken samen met Harvard op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dit onderzoek maakt het onzichtbare zichtbaar door fotografie en onderzoek met elkaar te verbinden".


Photo by one of the Dutch participants in the Remember Now project